Tjänster

Fängelsearbete

Livskraft har ett utbrett arbete på Fängelser och Häkten. Där bedriver vi Livskrafts egna Motivations- och Påverkansprogram som bygger på 12-stegsmodellen. Vi möter även den intagne i Enskilda samtal.

Livskraft ordnar även andra aktiviteter så som studiecirkeln Bättre Framtid, Fängelse-Alpha, Konserter och Föreläsningar.

En viktig del i arbetet är planeringsmöten tillsammans med den intagne och dennes kontaktperson inför frigivningen.

Sammanlagt gör Livskraft över 400 Fängelse- och Anstaltsbesök per år.

Boende

Livskraft driver ett Kontrollerat boende med 8 platser där vi har ramavtal med Kriminalvården. Där finns personal dygnet runt med fasta rutiner både för gruppen och för den enskilde.

Livskraft driver även två boenden för utslussning med sammanlagt 11 platser. Där har klienten kommit längre och får ta ett större egenansvar. Dock finns personal i direkt anslutning för stöd och tillsyn.

Beroendebehandling

Livskraft bedriver behandling utifrån 12-stegsmodellen. Eftersom många klienter deltagit i behandling tidigare, kan vi erbjuda 12-steg-PLUS. Det innebär Sorgebearbetning, Relationsproblematik, Aggression- och Vuxna barn-problematik med mera. Här är också Enskilda samtal en viktig del.

I behandlingen ingår även programmet Kriminalitet som Livsstil.

Träningslägenheter

Livskraft stöttar klienterna efter genomgången behandling genom att vi kan hyra träningslägenheter som vi sedan kan hyra ut till klienten i andra hand. Om klienten sköter sin planering kan vi oftast överlåta förstahandskontraktet. Detta sker dock tidigast efter 18 månader.

Fritid

Många med långvarigt missbruk och/eller kriminalitet har inte ett naturligt förhållningssätt till fritid. Därför erbjuder Livskraft regelbundet olika gemensamma aktiviteter så som konserter, teater, bio, sinnesrogudtjänster med mera. Detta för att ge klienten möjligheten att upptäcka nya intressen som kan berika tillvaron.

Genom ett samarbete med Sydpoolen/Actic i Södertälje erbjuder vi fri tillgång till gym och simhall.

Familj och Relationer

Vi ser att ett av de bästa redskapen för ett drogfritt och hederligt liv är att återuppta och rehabilitera brustna och trasiga relationer. Här kan vi erbjuda klienten enskilda samtal med inriktning på relationer, men även parsamtal.

Livskraft vill också finnas till hands för anhörig till intagna. Det är oftast tungt att vara anhörig till någon som avtjänar ett fängelsestraff. Därför behövs kanske en hjälpande hand för den intagnes familjemedlemmar, som oftast är kvinnor och barn.

Stöd för de anhöriga kan vara: