Kvinnor

Kvinnorna vi möter på häkten och fängelser är en hårt utsatt grupp, både fysiskt och mentalt.

Vi har en regelbunden närvaro på Färingsö kvinnofängelse och kvinnoavdelningen på Sollentunahäktet där vi träffar kvinnor som vi stödjer utifrån deras behov, genom bl.a. en motivationsgrupp.

För de kvinnor som vill finns Livskraft med hela vägen från häkte/anstalt till livet efter frigivning.

Livskraft arbetar tillsammans med Återvinnarna som har en Secondhandbutik på Götagatan på söder i Stockholm. Här kan främst kvinnor från vår målgrupp arbetsträna och få hjälp och stöd av oss utifrån deras behov. Allt ifrån behandling till boende.

Färingsö KVA

Vi besöker Kvinnofängelset Färingsö regelbundet varje vecka. Här stödjer vi i samtal i grupp och enskilt och ger också praktisk hjälp med bl a kontakten med de anhöriga på utsidan. När kvinnorna sedan friges kan vi skräddarsy en individuell planering och hjälpa till med boendekedjan, öppenvård, arbetsträning/arbete, studier och att åter sammanföras med sin familj igen under trygga former.

Vi arrangerar även gospelkonserter på anstalten i sammarbete med Gospel Nation.

Varje år delar vi ut julpåsar, i sammarbete med Sister's International, till alla de intagna kvinnorna.

Kvinnoavdelning Sollentunahäktet

På kvinnoavdelningen på Sollentunahäktet träffar vi regelbundet de häktade kvinnorna på gemensamhetsavdelningen och leder en motivationsgrupp.