Barn

Livskraft har kontinuerlig och god samverkan med BUFFF (fd. Bryggan). BUFFF är en verksamhet som i första hand riktar sig till barn som har en förälder eller har haft en förälder i fängelse. Deras arbete utgår från barnkonventionen och ett barnperspektiv.

Kärnan i BUFFF:s verksamhet är att barnet är i fokus och att barnet har rätt till stöd. Där kan de också träffa andra barn i liknande situation. Personalen från BUFFF kan vara med på möten med socialtjänsten och gör även besök på anstalter. Livskraft finns med i BUFFF:s verksamhet i Stockholm varje vecka.

BUFFFs webplats